x

התגובה היהודית למיסיונרים - בעברית

עם מעל 360,000 בדפוס, וזמין בשמונה שפות אחרות, התגובה היהודית למיסיונרים בעברית הוא מדריך ברור, תמציתי וקל לקריאה ומשאב מצוין עבור הורים, סטודנטים, צעיר, מחנכים ורבנים. המידע שלו הוא חינוכי, יעיל וחיסון נגד מאמצים מעולים מיסיונרית. נושאים כוללים: הקרב על הנשמה היהודית, האובססיה להמרת יהודים, הפרכת חמש יסודי מיסיונרית תביעות, המשיח היהודי, נוצרי הפרכה "הוכחת-טקסטים" ופתרונות לבעית המיסיונרית.

 

The Jewish Response to Missionaries - Hebrew

This is a Hebrew version of the Jewish Response to Missionaries. You can find the same in 5 languages on our website.